Uprawnienia i kompetencje

AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o. o. od 1993 roku świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi w obszarze rachunkowości, finansów i organizacji podmiotów gospodarczych.


AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 622.


Działamy w oparciu bogate doświadczenia zespołowe i indywidualne oraz gruntowną wiedzę merytoryczną zdobytą podczas wieloletniej praktyki.


Wspomagamy przedsiębiorstwa firmy i instytucje różnej wielkości, o odmiennym statucie prawnym i działające w różnych sektorach gospodarki, urzędy i organizacje użyteczności publicznej, placówki medyczne i edukacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe, fundacje i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.


Specjalizujemy się w badaniach i przeglądach sprawozdań finansowych instytucji oraz firm z różnorodnych branży, jak również audytach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.


Oferujemy Państwu doradztwo w zakresie rachunkowości, podatków oraz systemów kontroli wewnętrznej, aby zminimalizować ryzyko gospodarcze prowadzonej przez Państwa działalności. Opracowujemy ekspertyzy ekonomiczno - finansowe mające na celu pomóc Państwu wprowadzić optymalne rozwiązania finansowe.


Organizujemy i prowadzimy szkolenia podnoszące kompetencje pracowników dla kadr finansowo-księgowych.


Oferowane usługi staramy się dostosować do rodzaju i wielkości prowadzonej przez Państwa działalności, a przebieg współpracy układamy zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami.

ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin
tel./fax 0-63 243 82 08
tel. 0 608 124 496
e-mail: akcept@kn.onet.pl
www: www.akcept-konin.pl