Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych są podstawą naszej działalności.


Badania i przeglądy sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz standartami wykonywania zawodu.

W trakcie badania stosujemy także własne metody i techniki badania, wynikające z naszego wieloletniego doświadczenia.


Badania i przeglądy sprawozdań finansowych przeprowadzane są przez doświadczonego biegłego rewidenta spełniająego warunki bezstronności i niezależności.


Wynikiem badania sprawozdania finansowego jest opinia - co do zasady - sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego zawierające opinię..


Zaletą świadczonych przez nas usług jest stały kontakt Klienta z biegłym rewidentem od momentu podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego do sporządzenia sprawozdania finansowego oraz możliwość konsultowania z nim problemów i wątpliwości, pojawiających się przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin
tel./fax 0-63 243 82 08
tel. 0 668 300 366
e-mail: akcept@kn.onet.pl
www: www.akcept-konin.pl